FRILANSANDE FOTOMODELL FREELANCE PHOTOMODEL

TATUERAD - PIERCAD - UNIK - FÄRGSTARK - FRI TATTOOED - PIERCED - UNIQUE - COLOR STRONG - FREE

STYLES

JAG TESTAR GÄRNA PÅ NYA STILAR OCH ÄLSKAR UTMANINGAR, INGA IDEER ELLER KREATIVA TANKAR ÄR UTESLUTNA OCH MAN ÄR ALLTID FRI ATT STÄLLA FRÅGAN. DOCK FOTOGRAFERAR JAG INGET PORR ELLER ANNAT MATERIAL SOM SKULLE KUNNA UPPFATTAS SOM PORR, TEX VISAR JAG ALDRIG UNDERLIVET TYDLIGT. RESPEKTERA VÄNLIGAST DETTA. I LIKE TO TRY NEW STYLES AND LOVE CHALLENGES, NO IDEAS OR CREATIVE THOUGHTS ARE EXCLUDED AND YOU ARE ALWAYS FREE TO ASK THE QUESTION. HOWEVER, I DO NOT PHOTOGRAPH PORN OR OTHER MATERIAL THAT COULD BE PERCEPTED AS PORN, TEX I NEVER SHOW MY GENDER CLEARLY. PLEASE RESPECT THIS

PRICES

Priset innefattar alltid kostnad för resa tur och retur, ev kost och logi, beroende på avstånd samt arvode per timme aktiv fototid. Timpriset varierar beroende på typ av fotografering, i vilken miljö fotograferingen ska ske osv. Bästa vägen är att vi tillsammans kommer överens om ett rimligt pris, dock utgår alltid kostnaden per timme från 500kr. The price always includes the cost of a round trip, possibly board and lodging, depending on the distance, and a fee per hour of active photo time. The hourly price varies depending on the type of photography, in which environment the photography will take place, etc. The best way is for us to agree on a reasonable price together, however, the cost per hour always starts at SEK 500.