Jag vill aldrig bli vuxen
"Jag vill att livet ska vara kul... jag vill skratta och uppleva nya saker.
Få nya insikter, skaffa mig fler livserfarenheter, bli flera lärdomar rikare
och skapa minnen för livet.
Jag vill möta genuina människor med konstnärsådra i blodet, 

unika människor med olika bagage i sin ryggsäck som gjort dem till just den dem är.
Jag vill hitta min saknade puzzlebit, lära mig älska och att bli älskad.
Jag vill ta och jag vill ge. Jag vill söka och jag vill finna.
Jag vill leva livet..... och jag vill vara lycklig.
Men jag vill aldrig någonsin bli vuxen"I don´t ever want to grow old
“I want life to be fun... I want to laugh and experience new things. Gain new insights, 
gain more life experiences, become richer by several lessons and create memories for life.
I want to meet genuine people with artistic veins in their blood, unique people with different baggage in their backpack, that made them just who they are. 
I want to find my missing puzzle piece, learn to love and to be loved. 
I want to take and I want to give. I want to search and I want to find. 
I want to live life..... and i want to be happy. 
But I never, ever want to grow old."