Jag vill aldrig bli vuxen
"Jag vill att livet ska vara kul... jag vill skratta och uppleva nya saker.
Få nya insikter, skaffa mig fler livserfarenheter, bli flera lärdomar rikare
och skapa minnen för livet.
Jag vill möta genuina människor med konstnärsådra i blodet, 

unika människor med olika bagage i sin ryggsäck som gjort dem till just den dem är.
Jag vill hitta min saknade puzzlebit, lära mig älska och att bli älskad.
Jag vill ta och jag vill ge. Jag vill söka och jag vill finna.
Jag vill leva livet..... och jag vill vara lycklig.
Men jag vill aldrig någonsin bli vuxen"I don´t ever want to grow old
“I want life to be fun... I want to laugh and experience new things. Gain new insights, 
gain more life experiences, become richer by several lessons and create memories for life.
I want to meet genuine people with artistic veins in their blood, unique people with different baggage in their backpack, that made them just who they are. 
I want to find my missing puzzle piece, learn to love and to be loved. 
I want to take and I want to give. I want to search and I want to find. 
I want to live life..... and i want to be happy. 
But I never, ever want to grow old."

FRILANSANDE FOTOMODELL FREELANCE PHOTOMODEL

TATUERAD - PIERCAD - UNIK - FÄRGSTARK - FRI TATTOOED - PIERCED - UNIQUE - COLOR STRONG - FREE

STYLES

JAG TESTAR GÄRNA PÅ NYA STILAR OCH ÄLSKAR UTMANINGAR, INGA IDEER ELLER KREATIVA TANKAR ÄR UTESLUTNA OCH MAN ÄR ALLTID FRI ATT STÄLLA FRÅGAN. DOCK FOTOGRAFERAR JAG INGET PORR ELLER ANNAT MATERIAL SOM SKULLE KUNNA UPPFATTAS SOM PORR, TEX VISAR JAG ALDRIG UNDERLIVET TYDLIGT. RESPEKTERA VÄNLIGAST DETTA. I LIKE TO TRY NEW STYLES AND LOVE CHALLENGES, NO IDEAS OR CREATIVE THOUGHTS ARE EXCLUDED AND YOU ARE ALWAYS FREE TO ASK THE QUESTION. HOWEVER, I DO NOT PHOTOGRAPH PORN OR OTHER MATERIAL THAT COULD BE PERCEPTED AS PORN, TEX I NEVER SHOW MY GENDER CLEARLY. PLEASE RESPECT THIS

PRICES

Priset innefattar alltid kostnad för resa tur och retur, ev kost och logi, beroende på avstånd samt arvode per timme aktiv fototid. Timpriset varierar beroende på typ av fotografering, i vilken miljö fotograferingen ska ske osv. Bästa vägen är att vi tillsammans kommer överens om ett rimligt pris, dock utgår alltid kostnaden per timme från 500kr. The price always includes the cost of a round trip, possibly board and lodging, depending on the distance, and a fee per hour of active photo time. The hourly price varies depending on the type of photography, in which environment the photography will take place, etc. The best way is for us to agree on a reasonable price together, however, the cost per hour always starts at SEK 500.

  • Helsingborg, Sverige

För att komma i kontakt med mig gällande eventuella förfrågningar om bokningar, skicka ett mail. To get in touch with me regarding any inquiries about bookings, send an email.